Kennismaking (telefonisch of in de praktijk)

(Optioneel) in een (vrijblijvende) kennismakingsgesprek is er aandacht voor de zorgen, vragen en ook de wensen die u heeft over uw kind.
Bovendien wordt besproken of speltherapie een hulpvorm is die past bij uw kind. Als dit het geval is plannen we een vervolgafspraak in. Zo niet, dan bespreken we alternatieven.
Voor mij is het belangrijk dat u met uw kind weer verder kunt.

 • Intake
  Middels een intakegesprek maken we nader kennis met elkaar. De intake vindt plaats in de praktijk, waarbij beide ouders aanwezig zijn en zal ongeveer een uur duren.
  Uw kind is hier niet bij aanwezig. Samen kijken we waarmee uw kind geholpen zou kunnen worden, er is ook ruimte voor uw vragen, als ouder en opvoeder.
  Op basis van dit gesprek beslist u of we gaan starten met de spelsessies.
 • Observatieperiode
  Na het intakegesprek volgt een observatieperiode van een aantal sessies, welke als doel heeft meer zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de belevingswereld, de manier van spelen van uw kind en heel belangrijk of er een klik is tussen uw kind en mij.
  Na de eerste 3 speelsessies schrijf ik een kort observatieverslag, wat we bespreken in het eerste ouderbegeleidingsgesprek.
 • Oudergesprek
  In dit adviesgesprek met ouders wordt alle informatie naast elkaar gezet en het doel en de werkwijze van de speltherapie met u afgesproken. Dan kan ik ook een inschatting maken van het aantal benodigde sessies en of speltherapie de beste methode is.
  Bij Speltherapie EB wordt gewerkt vanuit de visie dat samenwerking met de ouders onmisbaar is. Speltherapie is een (tijdelijk) zijspoor, waardoor uw kind weer kan gaan groeien. Het is belangrijk dat u betrokken wordt bij het therapieproces van uw kind. Maar ook wordt er wordt samen met u gezocht naar manieren om het met gedrag van uw kind om te gaan. Deze ondersteuning van het ouderschap kan op verschillende manieren gegeven worden, afhankelijk van de vragen en zorgen die u heeft over uw kind.
  In overleg met u en al naar gelang van behoefte plannen we na elke  5 sessies een voortgangsgesprek. Middels oudergesprekken zal er meer begrip en ondersteuning komen voor het gedrag van uw kind en komt er een goede samenwerking tot stand tussen kind, ouder en therapeut.
 • Spelsessies
  Wekelijks komt uw kind, op een vaste dag en een vast tijdstip naar de spelkamer. Een sessie duurt 45 minuten. Voor uw kind is het belangrijk dat er zoveel mogelijk voorspelbaarheid en continuïteit is. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het tempo van uw kind en kan variëren tussen de 8 en 25 sessies.
 • Afsluitende fase
  Wanneer uw kind zich zelfbewuster gaat gedragen en meer vertrouwen heeft in de eigen gevoelens en competenties, ook buiten de spelkamer, breekt de eindfase aan. De belangrijkste klachten zijn verdwenen, uw kind is uitgespeeld. Deze laatste fase staat in het teken van afscheid nemen, het integreren en vasthouden.
  Tijdens het eindgesprek bespreken we het verloop en de afronding van de behandeling.
  Na het gesprek met de ouders, vindt er altijd nog een afsluitende spelsessie plaats met uw kind. Mogelijk zijn er tijdens het eindgesprek met jullie nog zaken aan bod gekomen die ik (indirect) nog met uw kind wil doornemen. Samen ronden we de behandeling af.

Nazorg
Mocht het zo zijn dat u merkt dat uw kind een terugval krijgt, dan kunt u altijd contact met me opnemen. We bespreken dan samen wat een mogelijke vervolgstap is.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial