Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Speltherapie EB voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat u als ouders van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Tevens is Speltherapie EB aangesloten bij de onafhankelijke en erkende geschillencommissie Zorggeschil. Het klachtenreglement van Quasir ligt ter inzage in mijn praktijk en kunt u hieronder vinden.
Klachtenregeling-Klachtenbemiddeling-en-Klachtencommissie-Quasir-versie-2020 (1)

Meer informatie vind u via de websites van Quasir en Zorggeschil. U kunt ook informatie terugvinden op de website van mijn beroepsvereniging de Federatie Vaktherapeutische Beroepen: FVB.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial